Repræsentantskab og bestyrelse

Bestyrelse valgt af repræsentantsskab

 Formand Inger Kristensen ... fmd@jic.dk
Næstformand Erling Mikkelsen ... erling0204@gmail.com
Kasserer Flemming Dahl Jensen ...  fdj@pandrup-grafisk.dk
 Sekretær Dorthe Grønning ...  familiengronning@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Søren Jensen ... pffi@stofanet.dk 
Bestyrelsesmedlem Mette Schiønning       
Bestyrelsesmedlem Bøje Lundtoft