Repræsentantskab og bestyrelse

Bestyrelse valgt af repræsentantsskabet

 Formand Inger Kristensen                          pgupandrup@gmail.com
Næstformand Erling Mikkelsen                  erling0204@gmail.com
Kasserer Flemming Dahl Jensen                 fdahlj@stofanet.dk
 Sekretær Dorthe Grønning                          familiengronning@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Søren Jensen               pffi@stofanet.dk 
Bestyrelsesmedlem Jens Chr. Golding       golding@stofanet.dk 
Bestyrelsesmedlem Hans Frandsen           hans.lisbeth@stofanet.dk