Midlertidig lukning af hal A, svømmehal og omklædningsrum

Midlertidig lukning af hal A, svømmehal og omklædningsrum

- 06/09/22
Jetsmark Idrætscenters svømmehal, hal A og omklædningsrum lukkes ned fra i morgen onsdag den 7. september kl. 7.30. Fra i morgen vil faciliteterne ikke kunne benyttes, hvilket vil berøre skoler, foreninger og virksomheder, som hver dag bruger hallerne.

Jammerbugt Kommune har som myndighed henstillet til at faciliteterne lukkes, da der mangler udbedringer i forhold til ibrugtagning. Det forventes at vare i 14 dage.

Alle foreninger, skoler og virksomheder som benytter hal A, svømmehal og omklædningsrum er orienteret – hjælp os med at dele budskabet så alle medlemmer ser det! Bemærk alle aktiviteter i hal B er ikke berørt - mød op omklædt.


Tilbage til oversigten